วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 17

-นำเสนอผลงานการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลปัญหาขยะล้นชายหาดบางแสนที่โดมแก้วQS1
-ประเมินผลงานการนำเสนอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น