วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 11

-ฝึกการสืบค้นข้อมูล
-ประเมินสารสนเทศจากสื่อเสียงผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น