วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่5

-ฝึกปฎิบัติโปรแกรม MindManager
-ทำ๙คำพ่อสอนโดยใช้โปรแกรม MindManager

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่4แนวทาง๙คำพ่อสอนกับการเรียนศึกษาศาสตร์

การจะทำสิ่งใดเราต้องรู้จักความพอดี ไม่โลภ แล้วจะทำให้ชีวิตของเราที่มีอยู่ในแต่ละวันมีความสุขกับความพอดี

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่4

สัปดาห์ที่4
-ฝึกทักษะการวิเคราะห์+สังเคราะห์+การเลือกสรรข้อมูลทางIT
-การนำเสนอผลการสืบค้นแหล่งข้อมูล
-ฝึกปฏิบัติการ Download ข้อมูล IT โดยใช้ http://www.mediaconverter.org/
http://www.keepvid.com/
-ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม MindManager

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่3

สัปดาห์ที่3
-ฝึกปฏิบัติการสร้าง Blog-e-Portfolio
-สะสมผลงานด้วยการสร้าง e-Blogger

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่2

สัปดาห์ที่2
-การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
-การสืบค้นข้อมูลทางIT
-เทคนิคการสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
-เทคนิคการสืบค้นวิทยานิพนธ์
-เทคนิคการสืบค้นข้อมูลฐานข้อมูลสังคมศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่1

สัปดาห์ที่1 -ปฐมนิเทศ
-แนะนำรายวิชา
-เตรียมความพร้อมทางจิตใจและคุณธรรม
-ความหมายของการวิเคราะห์ สังเคราะห์

ประวัติส่วนตัว

ประวัตินะคะ
ชื่อ สิริรักษ์ ยิ้มละมัย
ชื่อเล่น นู๋
เกิด วันอังคารที่ 6 กุมพาพันธ์ 2533
ที่พัก บ้านลีลาแมนชั่น
ภูมิลำเนา บ้านเลขที่84/2 ม.6 ต.บางเกลือ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
จบการศึกษาจากโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"จังหวัดฉะเชิงเทรา
ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ
รหัสนิสิต 52040217
เบอร์โทร 0810016878

ความคาดหวังของรายวิชา

1.สามรถบอกเครื่องมือที่ใช้ในข้อมูลสารสนเทศได้

2.สามารถเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากระระบบข้อมูลสารสนเทศได้

3.สามรถเลือกสรรข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกต้อง

4.สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีคุณภาพ

5.สามารถระบุกระบวนการวิเคราะห์เนื้อหาได้อย่างถูกต้อง

6.สามรถสืบค้นประเด็นที่ตนเองสนใจได้อย่างมีคุณภาพ

7.สามารถฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

8.สามรถสร้างE-bloggerwfh

9..สามารถนำเสนอเรื่องที่ศึกษาได้

10.สามารถกำหนดเป้าหมายในการเรียนได้

11.สามารถทำให้บบรลุเป้าหมายในการเรียนได้

12.เรียนแล้วต้องสามารถที่จะทำAวิชานี้ให้ได้