วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่15

-ฝึกทักษะการสังเคราะห์ข้อมูลด้วยแผนภูมิ แผนภาพ แผนสถิติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น