วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 12

-นำเสนอปัญหาขยะล้นหาดบางแสน
-การสืบค้นข้อมูลโดยใช้ search engine
-การประเมินข้อมูลสารสนเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น