วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่14

-ฝึกการสังเคราะห์ข้อมูลด้วยหลัก5w1H

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น