วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 13

-การทำโปสเตอร์และโฆษณา
-การทำรายงานที่ถูกต้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น